Home team win
Average price = 11/10
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Double chance
Average price = 1/2
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Goals and win
Average price = 4/1
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Both teams to score
Average price = 11/10
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 0.5 goals
Average price = 1/8
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Man City 1-0 Arsenal
17-10-2020 Chelsea 3-3 Southampton
17-10-2020 Inter 1-2 Milan
17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Real Madrid 0-1 Cadiz
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Betis 0-3 Sociedad
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Monaco 1-1 Montpellier
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 1.5 goals
Average price = 1/3
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Man City 1-0 Arsenal
17-10-2020 Chelsea 3-3 Southampton
17-10-2020 Inter 1-2 Milan
17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Real Madrid 0-1 Cadiz
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Betis 0-3 Sociedad
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Monaco 1-1 Montpellier
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 2.5 goals
Average price = 11/10
Singles-Doubles-Trebles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 3.5 goals
Average price = 3/1
Singles-Doubles

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 4.5 goals
Average price = 8/1
Singles-In play trading

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 5.5 goals
Average price = 20/1
Singles-In play trading

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen

Over 6.5 goals
Average price = 30/1
Singles-In play trading

17-10-2020 Napoli 4-1 Atalanta
17-10-2020 Marseille 3-1 Bordeaux
17-10-2020 Midtjylland 3-1 Odense BK
18-10-2020 Lille 4-0 Lens
18-10-2020 Ajax 5-1 Heerenveen